Бараа буцаах журам:

Хүргэлтийн ажилтан бараа бүтээгдэхүүн хүргэж өгөхдөө бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо ширхэг, үнийн дүн, зарагдсан өдрийн он сарыг бичсэн падааныг худалдан авагчид болон санхүүгийн албанд тус тус хүлээлгэнэ өгнө.

Худалдан авагч бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авснаас хойш 48 цагийн дотор буцаалт хийлгэх боломжтой бөгөөд 48 цагаас хэтэрсэн тохиолдолд буцаалт хийгдэхгүй.

Бараа буцаах тохиолдолд:

Үйлдвэрлэлийн гэмтэлтэй, чанарын шаардлага хангаагүй гэж үзсэн тохиолдолд хүсэлт бичин өгнө. Хүсэлтийг үндэслэлтэй гэж ШУУД худалдааны зүгээс хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд буцаагдсан барааны үнийн дүнгээс үйлчилгээний хөлс болох 10.000 хүртэлх төгрөгийг хасан бодож мөнгийг буцаан олгоно. Бараа бүтээгдэхүүн солиулах тохиолдолд:

Бараа бүтээгдэхүүн дараах тохиолдолд солиулж болно.

  • Размер, өнгө буруу.
  • Үйлдвэрлэлийн гэмтэлтэй.
  • Хадгалалтын хугацаа дууссан.

Бараа бүтээгдэхүүн буцаахгүй байх нөхцөл:

  • Онцлогтой бараа буюу дотуур хувцас болон энэ төрлийн бараа бүтээгдэхүүн.
  • Худалдан авагч нь барааны сав баглаа, боодол, шошгыг авсан эвдэлсэн, хэрэглэсэн тохиолдолд барааг буцаах боломжгүй.
  • Тооцооны хуудасгүй тохиолдолд.
  • Хэрэглэгчийн буруу хэрэглээнээс эсвэл санамсар болгоомжгүйгээс үүдэн гарсан гэмтэлтэй бараа бүтээгдэхүүн.
  • Бараа буцаалтын хугацаа хэтэрсэн Бараа захиалгаар худалдан авсан тохиолдолд тус тус буцаахгүй болно.