19'500 

Онцгой хямдрал

3 давхар хувцас хатаагч

105'000 

Хамгийн их эрэлттэй

Олон үйлдэлт уураар цэвэрлэгч

102'000 

Багаж, тоног төхөөрөмж

Лед гэрэл-3 ширхэг

29'000 
35'000 100'000 

Хамгийн их эрэлттэй

Номын тавиур

35'000