Дууссан

Хамгийн их эрэлттэй

Таазны хялбар хувцас хатаагч

150'000 

Угаалгын өрөөний хэрэгсэл

Эрүүл мэндийн бидэ суултуур

180'000