Жагсаалтны 15 бараанаас 1–12 хоорондохыг харуулж байна.

45'000 
35'000 
25'000 
25'000