Жагсаалтны 14 бараанаас 1–12 хоорондохыг харуулж байна.

Дууссан
55'000 
Дууссан
Дууссан
49'000 
85'000 
62'000 
Sale
175'000  160'000 
52'000