Дууссан
135'000 

Цахилгаан бараа

Хөлний массажны аппарат

245'000 

Цахилгаан бараа

Машины 220 үүсгэгч

52'000 
Дууссан

Цахилгаан бараа

DSP брендийн уурын индүү

49'000 
Дууссан

Цахилгаан бараа

DSP KA3001 Кофе бутлагч

55'000