Жагсаалтны 13 бараанаас 1–12 хоорондохыг харуулж байна.

69'000 
25'000 
90'000 
35'000 
65'000