-52%
75'000  35'700 

Эрүүл мэнд

Халдаг өвдгөвч

30'000 

Эрүүл мэнд

Алган төөнүүр

30'000 

Хамгийн их эрэлттэй

Яс эмчлэгч соронзтой улавч

29'000