Алган төөнүүр

30,000  28,500 

Зориулалт:

 • Үе мөчний өвчин
 • Яс ургалт/ муруйлт
 • Үений шингэн алдагдах
 • Үеээр шархирч өвдөх
 • Үе мөчний бэртэл/ гэмтэл
 • Давсагны үрэвсэл
 • Давсаг сулрах/шээс задгайрах
 • Бөөр, нуруугаар татах
 • Хөл гар бадайрах
 • Дал мөрөөр хөших
 • Өвдгөөр хатгах зэрэгт хэрэглэнэ.

Дууссан