Бөгтөр засагч бүс

60'000 

 

Төрөлхийн болон олдмол хэлбэрийн бөгтөр нуруу, унжсан мөрийг

1-6 сарын дотор цэгцрүүлж засдаг үйлчилгээтэй.

Хүргэлт үнэгүй