Бүх төрлийн машины форсунк цэвэрлэгч

55,000 

Хөдөлгүүрийн хүч нэмнэ, түлшний систем дэх усыг цэвэрлэнэ. Мөн бүх төрлийн машинд тохирно.