Евроазийн амьтад

14,000 

Энэхүү тоглоом нь 108ш дүрснээс бүрдэнэ, Дүрс бүрийн зузаан нь 3mm, Нийт хэмжээ 48*33cm
Машстаб 1:1, ерво-азийн амьтдын зурагтай эвлүүлдэг тоглоом

SKU: #103 Categories: ,