Нүдний массажер

110,000  104,500 

Нүдний массажны аппарат нь нүдний эргэн тойроны булчинд зөөлөн иллэг хийж, зөөлөн хөгжмийн ая, шувуудын жиргээ таныг тайвшруулах болно. /асааж аялгууг сонсгоно./ Гэхдээ та энэхүү товчлуурын тусламжтайгаар хөгжим, шувуудын ширгээг зогсоох боломжтой. /хөгжмийг зогсооно/ Энэхүү аппаратыг оюутан сурагчид, компьютертай харьцдаг хүмүүс болон нүд нь чилж ядардаг бүх л хүмүүс хэрэглэх боломжтой.

In stock