Мини сет ( Gani, Rogi, Tayo )

42,000 

Gani, Rogi, Tayo гэх гурван автобуснаас бүрдэх мини сет тоглоом нь хажуу талдаа түлхэгч дамартай. Дамрыг эргүүлэхэд автобус өөрөө явна. Автобус нь 7 см-ийн урттай.