Халдаг өвдгөвч

30,000 

Өвдөгний үе, хүзүү, нурууны нугаламын хэсэгт цусны эргэлтийг эрс сайжруулж, гэмтсэн үеийн сэргээлтийг идэвхжүүлнэ.