Халдаг өвдгөвч

30,000  28,500 

Өвдөгний үе, хүзүү, нурууны нугаламын хэсэгт цусны эргэлтийг эрс сайжруулж, гэмтсэн үеийн сэргээлтийг идэвхжүүлнэ.

Дууссан