Халдаг өвдгөвч

30'000 

Өвдөгний үе, хүзүү, нурууны нугаламын хэсэгт цусны эргэлтийг эрс сайжруулж,

гэмтсэн үеийн сэргээлтийг идэвхжүүлнэ.

Хүргэлт үнэгүй