SRS Сургуульд бэлтгэх цогц хөтөлбөр

129,000 

Хүүхдийн танин мэдэхүй, нийгэмшихүй, бие бялдрын хөгжил болон сургуулийн талаарх эерэг төсөөллийг олгох хүрээнд 24 видео хичээл, дасгал ажлын ном, 3 төрлийн картууд болон зөв дадлуудыг төлөвшүүлэх постерууд багтахаас гадна хичээлийн дасгал даалгаварт ашиглагдах хичээлийн хэрэгслүүд болох баримлын шавар, гуаш, балын харандаа, баллуур, цавуу, өнгийн харандаа, бийр гэх мэт бичгийн хэрэгсэл багтсан.