Хог ангилан ялгах

19,000 

Энэхүү тоглоом нь гэрийн хэрэгсэл, ахуйн хог, дахин болосвруулах боломжтой хог, дахин боловсруулах боомжгүй хог, аюултай хог, ахуйн хог хаягдал гэсэн хэсгүүдээс бүрдэг бөгөөд тэдгээрт тохирсон 104ш англи, хятад нэршилтэй цаасан карттай тоглоом юм

SKU: #223 Categories: ,