Big Hero Хүүхэд усанд оруулагч

60'000  28'000 

Хүүхэлдэйн баатрын хэлбэртэй хүүхдийн биед эвтэйхэн усанд оруулагч,

Төлбөртэй хүргэлт