EQ хөгжүүлэх багц ном

25,000 

Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухааны чадваруудыг хүүхдэд сонирхолтой хэлбэрээр ойлгуулах 5 багц номоос бүрдэнэ. Ном тус бүр нь өөр өөр сэтгэл хөдлөл илэрхийлэх бөгөөд хүүхэд сэтгэл хөдлөлөө танин мэдэх, удирдах, өөрийгөө дэмжих, сэдэлжүүлэх чадвар болоод нийгмийн харилцааны чадварыг дэмжинэ.