Monkart – bitroid Draka

49,500 

Jin бол домогт Monkart Knight Keit – ийн хүү юм. Тэрээр Нордын Монкарт төвд ажиллана. Тэр бол тод, сэтгэл татам төрхтэй хүү юм. Тэр бас шударга ёсоор дүүрч, сул дорой хүмүүст үргэлж тусалдаг. Тэрбээр Дракаг өөрийнх нь хүртээл болгохын тулд үнэтэй найз нөхөд, анд нөхөр хэмээн боддог. Хэмжээ: Робот болсон үедээ 10см

Category: