Monkart – bitroid Zero

49,500 

Зерогийн Битройд загвар нь хоёр ширхэг карт, сэлэм, болон хоёр хэсэг машинаас бүрддэг. Сэлэм дээрээ нэмэлт хувиргалтын машинаа суурилуулаад уралдааны машиныг араас нь чиглүүлж, сэлэмний товчийг дарахад хоёр машин нэгдэж, автоматаар робот болно. Робот болсон үед 10 см-ийн хэмжээтэй.

SKU: #330002 Category: