Monkart – Gegaroid Draburst

105,500  100,225 

Гегаройд загварын хувьд монкартын олон төрлийн сайжруулалт комбоноос хувиран хувьссаар илүү том хүчирхэг болсон бөгөөд Zetkart машин дээр нэмэх нь Гегакомбо гэсэн үндсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Гегакомбод хувиргахад мөн адил хормын төдийд хувирахаас гадна 180 градус эргэлдэж өөрчлөгддөг гэдгээрээ онцлогтой. Хэмжээ: Робот болсон үед 19см

Дууссан