Onyrix fairy – Tecna – технологийн дагина

39,900  37,905 

-Tecna – технологийн дагина. Текна маш ухаантай, мэдлэгтэй, чадварлаг бөгөөд өөрийн технологийн зүйлүүддээ маш их дуртай. Энергийн үүсвэр, технологийн хүчин зүйлүүдээс хүчээ идэвхижүүлдэг. Түүний өөртөө итгэлтэй байдал, шинжлэх ухааны мэдлэг чадвар нь найзуудаа асуудлаас гарахадт нь тусладаг.

Дууссан