Selfie magic – Tecna – технологийн дагина

29,900  28,405 

-Tecna – технологийн дагина. Текна маш ухаантай, мэдлэгтэй, чадварлаг бөгөөд өөрийн технологийн зүйлүүддээ маш их дуртай. Энергийн үүсвэр, технологийн хүчин зүйлүүдээс хүчээ идэвхижүүлдэг. Түүний өөртөө итгэлтэй байдал, шинжлэх ухааны мэдлэг чадвар нь найзуудаа асуудлаас гарахадт нь тусладаг.

In stock