UNI үзгэн бал ( тагтай )

28,000  26,600 

Япон улсад үйлдвэрлэгдсэн тасалддаггүй 0,38 мм-н хэмжээтэй нарийн гардаг үзгэн бал: 10ш

Дууссан