USB-р цэнэглэдэг хуруу зай

29'900 

USB-р цэнэглэгч баттерей нь 12-220
вольтын бүх эх үүсвэрээр цэнэглэх боломжтой гэдгээрээ давуу талтай.
Энгийн цэнэглэдэг батерей нь зөвхөн 220вольтоор тусгай цэнэглэгчээр
цэнэглэгддэг. Тэгвэл энэхүү батерейг гэр, албан тасалгаа, автомашиндаа ч
notebook компютер, power банк, мэдээж тог цахилгаанаар ч цэнэглэх
боломжтой юм. Цэнэглэж байх үед улаан гэрэл асч дүүрсэн тохиолдолд
цэнхэр гэрэл асна.