VDL- Өө дарагчтай фоундейшн

55'000 

Савалгааны хувьд фоундешн 15гр, өө дарагч 4г, нүдний гэрэлтүүлэгч 2гр. Цүнхэнд авч явахад авсаархан энэхүү бүтээгдэхүүн нь 2 төрлийн өнгөний сонголттой М2 номертой нь натурал буюу шаргал суурьтай арьсанд, А3 номер нь ягаан суурьтай ердийн шаргал арьсанд тохиромжтой.